S._Tomic

07.03.2014. Stanislav Tomich aforisticcar RSrpska dobitnik Vibove Nagrade, foto: darko chirkov