Витомир Теофиловић: Нинус није благ ни према својој бранши – писцима, поготову сатиричарима
Витомир Теофиловић: Нинус није благ ни према својој бранши – писцима, поготову сатиричарима

Попут свих ранијих, и нова књига Нинуса Несторовића је догађај у нашој књижевној сатири – широка мозаичка слика наших друштвено-политичких прилика. Збирку афоризама Упрости нам, Боже читамо са двоструким осећањем – уживамо у мисаоно-стилским бравурама, у маштовитим и слојевитим метафорама; укратко, у врхунском књижевном умећу ... а истовременемо  патимо што нам је описано стање ужасно и што прогноза није оптимистична.

Прочитајте више