Коме је данас Бања Лука дијаспора,  сутра ће му бити и Краљево, Ниш...
Коме је данас Бања Лука дијаспора, сутра ће му бити и Краљево, Ниш…

Они којима је данас Бања Лука дијаспора, којима је данас Цетиње дијаспора (отишла је, сећамо се, та иста награда једном и у Црну Гору), сутра ће казати да им је и Призрен дијаспора, а с таквом памећу не би требало да се зачуде ако им ускоро и Краљево, и Ниш, и све ближи и ближи градови почну да полако постају дијаспора; градови ближи сајамском одбору и жирију сајамском, па временом и многима око њих.

Прочитајте више