Марија Бјелица: Војвођанска кантанта
Марија Бјелица: Војвођанска кантанта

Мотиви који се јављају јесу мотив панонског простора, вере, мотив љубави, језика и културног памћења. Стил певаније је препознатљив: топао, нежан, загледан, тихујући, а писање је одмерено, промишљено, исказано слободним стихом. Кључне речи књиге су: Панонија, равница, салаш, Дунав.

Прочитајте више