Скица Храма Светог Саве Александра Дерока, Историјски архив Београда