Датум објављивања: 24.04.2020

Лара Дорин: НЕ МОЖЕШ ПОРАСТИ ДО ЧОВЕКА АКО УБИЈЕШ ДЕТЕ У СЕБИ

 

 

            Пробуди дете у себи . Играј се. Све што је у теби лепо, дете ти је показало. Све што си у себи сачувао, сачувао си у том малом бићу које те прати кроз живот. Када плачеш, ти плачеш сузама детета. Кад волиш свет и људе у њему, дете у теби држи те за руку и показује разумевање. Оно је већ уметник, оно ствара сутра тебе. Ниси порастао, ако си убио дете у себи. Ти си убица своје једноставности. Затворио си свој пут незнањем. Не можеш далеко стићи, јер дете у теби отвара врата.

          Шта тражи „дете у теби“? Не тражи ништа. Оно ти даје. Оно ти кроз цео живот даје снагу да пребродиш озбиљност одраслог човека. Да пребродиш терет наметнутих обавеза. Оно ти даје меру у осуђивању. Оно ублажава твој бес. Оно те учи да опростиш себи. Оно прашта. Дете у теби твоје је огледало. Какво је дете у теби такав јеси.

            Порасти до детета. Зачет си у пролазности, ослобођен вечног живота. Само дете у теби вечно је младо. Док живи то дете, жив си и ти. Живот је твоја игра. Игра детета у теби.