Датум објављивања: 14.04.2021

ЗАКЉУЧНИ ИЗВЈЕШТАJ НЕЗАВИСНЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ СТРАДАЊА СРБА У САРАЈЕВУ ОД 1991. ДО 1995. ГОДИНЕ

 

Дуго се чекао овај важан извештај и сад кад је доступан јавности сви желе да га, не само виде, него и сачувају. 

Погледајте, па и сачувајте: 1249 страна о страдању Срба у Сарајеву.

 

Concluding-report-Serbian-language