Датум објављивања: 27.04.2020

FERNANDO PICA, Колумбија