Датум објављивања: 02.05.2020

HAMID KAROUT, Сирија