Датум објављивања: 28.04.2020

JAVIER CUBERO TORRES, Куба