Датум објављивања: 02.05.2020

RITA YOUSSEF KEVORKIAN, Египат