Датум објављивања: 02.05.2020

ROBERTO CASTILLO RODRIGUEZ, Куба