Датум објављивања: 05.10.2019

Расписан конкурс за уредника информативног програма РТС

Радио-телевизија Србије (РТС) расписала је конкурс за именовање главног и одговорног уредника информативног програма Телевизије Србије, који је објављен у данашњем издању листа Политика.

Такође је расписала и конкурсе за главне и одговорне уреднике Другог програма Радио Београда и Трећег програма Радио Београда.

Рок за пријављивање кандидата је 30 дана од дана објављивања конкурса у листу Политика, Службеном гласнику и на сајту РТС.

Управни одбор РТС ће именовати главне и одговорне уреднике у року од 45 дана од дана отварања пријава на конкурс, у складу са важећим Правилником о поступању и условима избора именованих лица.

Међу условима, наведено је да кандидат треба високу стручну спрему или мастер, да је истакнути медијски стручњак који се доказао изузетним резултатима рада у телевизијској, односно радио делатности.

Као услов је наведено и да кандидат да има најмање седам година радног искуства на уредничким пословима, као и организацијске и професионалне способности доказане у досадашњем раду.